اهدای فرش

اهدا ۲۰ عدد فرش به عروس و دامادها

بیاری خداوند و با کمک شما عزیزان 20 تخته فرش 12 متری جهت کمک به تهیه جهیزیه برای تازه عروسان تهیه و توزیع شد