زنان سرپرست خانواده

2 کمپین

مناطق محروم

0 کمپین

درمان

0 کمپین

مسکن

0 کمپین

جهیزیه

0 کمپین

پوشاک

0 کمپین


...
...

فعالیت های موسسه

Card image cap
بسته غذای معشیتی

توزیع دوهزار بسته غذایی معشیتی در تاریخ 99/08/19

Card image cap
مراسم تقدیرو تشکرازخیرین وپرسنل

اهدا بسته غذایی به مددجو به تعداد ۲۰۰بسته ۱۵۰هزارتومانی

Card image cap
تهیه 2000 سبد کالا

اهدا دوهزاربسته غذایی طرح ایران همدل برای نیازمندان

Card image cap
هزینه درمان

هزینه درمان دست معلول مدد جو

Card image cap
کمک به خانواده مددجو

ساخت خانه مددجو نیازمند ومعلول

Card image cap
اهدای فرش

اهدا ۲۰ عدد فرش به عروس و دامادها

Card image cap
توزیع مواد غذایی خرداد 1399

پخش هزار غذای گرم در خردادماه 1399